תקנון אתר

אנו מברכות אותך על ביקורך באתר מימוזה.

אתר מימוזה (להלן: “האתר") הינו אתר גלישה ברשת האינטרנט.

האתר משמש גם כחנות מקוונת וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים לטובת ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת "מימוזה – מיכל רייפר בע"מ", ח.פ. 513332353 שכתובתה הרשומה היא ברח’ קשאני אליעזר 3, תל אביב, (להלן: "מימוזה").

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר הגלישה, לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

משתמש, לצורך תקנון זה הינו – "כל אדם, לרבות תאגיד ו/או חבר בני אדם".
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “משתמש”, כהגדרתו לעיל. תקנון זה מסכם את כלל ההסכמות ומהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין מימוזה, לכל דבר ועניין. מובהר כי בכניסה לאתר וגלישה בו ו/או ביצוע פעולות באתר, נותן  המשתמש את הסכמתו לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון האתר.

משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. המשך גלישה באתר מהווה סימוכין לקבלת תנאי התקנון והסכמה לנהוג על פי הכללים הרשומים בו.

הסכמה וקבלת תנאי התקנון כאמור לעיל מהווה הצהרה של המשתמש כי הינו מודע להוראת תקנון האתר והוראות אלו מקובלות עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי ההשתתפות הרשומים בתקנון זה.

המשתמש רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן, במצטבר:

המשתמש מצהיר כי:

 1. אינו קטין, וגילו הוא 18 שנים ומעלה,
 2. הינו כשיר לבצע פעולות לרבות פעולות משפטיות מחייבות,
 3. כי הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או חשבון פעיל ב-PayPal,
 4. כי הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

מימוזה רשאית לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

מימוזה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש את הגישה לאתר ו/או לאפשר למשתמש לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי מימוזה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות את הכתוב כמתייחס לזכר ולנקבה כאחד, כמו כן, כל האמור בלשון יחיד יש לקרוא כאילו נאמר בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

כותרות הפרקים בתקנון זה ישמשו אך ורק לצורך נוחות ובשום אופן לא ישמשו  לצורך פרשנות התקנון בכל צורה שהיא.

האתר הוקם כדי לאפשר למשתמש להנות מחוויית קנייה נעימה, נוחה וקלה בעיקר בטוחה.

ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 050-7056050 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 או במייל sales@mimosa.co.il.

בכדי להפיק את המיטב ולהנות מהשירות המקצועי והאיכותי צוות מימוזה, חשוב ביותר לקרוא  תקנון זה ולהקפיד לפעול לפי התנאים המפורטים בו.

 1. כללי

  • תקנון זה מסדיר את כלל תנאי השימוש באתר בכפוף להוראות התקנון ולכל דין.
  • הכניסה לאתר וביצוע פעולות בו מהווה אישור לכך שהוראות התקנון נקראו והמשתמש מסכים להוראות תקנון זה, ומתחייב למלא אחר האמור בו.
  • אם אינך מסכימה לתנאים המפורטים בתקנון זה או לכל הוראה אחרת המופיעה באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בתכניו, עלייך להפסיק לאלתר כל שימוש באתר זה.
  • מובהר כי תנאי השימוש חלים בכל כניסה לאתר וצפייה ו/או שימוש באתר, בכל אמצעי המאפשר גלישה ברשת האינטרנט, לרבות במחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, טלפון סלולרי וכיו"ב.
  • כאמור לעיל, הנהלת מימוזה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן, להוסיף או לגרוע, מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל הוראה בעניין שימוש באתר זה.
  • האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון יחיד, לפי העניין ולהיפך.
 2. שירותי האתר

  • אתר מימוזה מאפשר גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים, שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
  • רכישה באתר – האתר פעיל 24/7 ומאפשר הזמנה ורכישה בכל זמן ומכל מקום בו מתאפשר חיבור לרשת האינטרנט.
  • בעת מילוי ההזמנה יש להקפיד ולעקוב אחר ההוראות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה באתר במלואם וזאת על מנת שנוכל לספק לכם את הזמנתכם במועד וללא תקלות.
  • מיד עם סיום תהליך הרכישה ישלח אימייל המאשר את ביצוע העסקה יחד עם מספר מזהה לעסקה. מספר זה ישמש כאמצעי זיהוי לכל שאלה ו/או בעיה בנוגע למוצר שנרכש.
   כל שאלה, בעיה ו/או הבהרה הנוגעת למוצרים, לתפעול האתר ו/או לבירורים ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו בטלפון 050-7056050 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00 או בדוא"ל sales@mimosa.co.il.
  • המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו באתר בעת ביצוע הרכישה נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך הרכישה בהסכמתו. מילוי הפרטים בתהליך הרכישה הינו באחריות המשתמש ופרטים שגויים ו/או חסרים עלולים למנוע מהנהלת האתר את יכולתה להביא את העסקה לסיומה המלא. בנוסף יש לציין שבהתאם לחוק, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית ובמקרה כזה יכול וינקטו כנגד זה המגיש פרטים כוזבים הליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו להנהלת ומפעילת אתר זה בשל כך.
  • המחירים באתר מוצגים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ ו/או כל מס אחר ע"פ דין.
  • הנהלת מימוזה משקיעה מאמצים רבים בכדי לספק את השירות הטוב ביותר. יחד עם זאת, ייתן ויפלו טעויות בתפעול האתר או בעדכוני המחיר הן של המוצרים והן של עלויות המשלוח. אנא זכרו – טעות לעולם חוזרת. כל טעות, בין אם בעדכון האתר ובין אם בתפעולו, חזקה שנעשו שלא בזדון ואנו נעשה כל מאמץ לתקנה לשביעות רצון המשתמש.
  • אמצעי תשלום
   • האתר מאובטח בטכנולוגיית אבטחת מידע מתקדמת בתקן SSL.
   • חיוב ישיר באתר באמצעות כרטיס אשראי - באתר פועלת מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב מיידי בכרטיס אשראי ובהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי. שימוש באתר באמצעות כרטיס אשראי מהווה הצהרה כי הנך נחשב לבגיר לצורך ביצוע רכישות בהתאם לחוק וכי הינך מחזיק כדין, ובהתאם לכללים הנהוגים באזור שיפוטך, כרטיס אשראי תקף אשר הונפק ואושר על ידי חברות האשראי המוכרות, וכי אתה רשאי לבצע עסקאות לפי החוק באזור שיפוטך. פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר בעת ביצוע הזמנה מועברים באמצעות דף המאובטח בטכנולוגיית SSL, כאמור. לאחר החיוב, פרטי האשראי מושמדים והשימוש בפרטי האשראי הינו באופן חד פעמי. פרטים אלה אינם נשמרים מטעמי ביטחון והגנה על פרטיות לקוחותינו, גם לא לצורך חיוב הזמנות חוזרות. בכל הזמנה יש לעדכן/למסור את פרטי החיוב מחדש.
   • חיוב באמצעות מערכת PayPal – זהו אמצעי תשלום נוסף המתאפשר באתר. התשלום מבוצע לבעלי חשבון פעיל ודרך קישור לאתר PayPal העולמי. אפשרות זו קיימת גם עבור לקוחות קבועים של אתר מימוזה בעלי חשבון באתר PayPal וגם ללקוחות מזדמנים אשר אין ברשותם חשבון משתמש ויכולים להיעזר באתר זה לצורך ביצוע חיוב באופן חד פעמי.
   • ייתכן ולאתר מימוזה יתווספו אפשרויות תשלום ו/או אמצעי תשלום נוספים בעתיד.
 1. מוצרים באתר ומדיניות מחירים

  • חברת מימוזה הינה יבואנית בלעדית של מספר מותגים בינלאומיים.
   המוצרים המוצגים באתר מימוזה הינם מוצרי החברות שחברת מימוזה מייבאת לישראל באופן בלעדי.
  • חברת מימוזה מפעילה 3 סניפים:
   • מימוזה - קניון רמת אביב, רח' איינשטיין 40, תל אביב
   • מארק קיין - קניון רמת אביב, רח' איינשטיין 40, תל אביב
   • מארק קיין - שד' אלרוב ממילא 8, ירושלים
  • על אף המאמצים הרבים שאנו משקיעים בעדכון האתר באופן תמידי, ייתכנו שיבושים וטעויות וייתכן ומוצר שהוזמן/נרכש דרך האתר לא יהיה קיים במלאי חרף התצוגה של אותו מוצר באתר, לכן, הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי המוצרים המוצגים באתר הם מבחינת הצעה לרכישה ואין בהזמנת מוצר כל התחייבות מצד החברה לספקו.
  • במידה ונרכש מוצר שאינו קיים במלאי מכל סיבה שהיא, בין אם עקב עדכון נתוני אתר שגויים או טעות, אנו ניצור קשר עם הלקוח לצורך עדכון, ובמידת האפשר נשלח אפשרויות בחירה נוספות התואמות למוצר שהוזמן, במידה ואלו קיימות. כמובן שמוצר שהוזמן ואינו קיים במלאי ו/או לא סופק מכל סיבה שקשורה לאתר זה, הרכישה לא תחויב ואם חויבה תזוכה במלואה.
  • למען הסר ספק, נציין כי לא תהייה למשתמש/רוכש באתר זה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מימוזה ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו בפועל ובגינן הלקוחה לא חויבה.
  • אנו חוזרים ומציינים שאתר מימוזה מתעדכן מספר רב של פעמים ובתדירות גבוהה. אנו משקיעים מאמץ רב בעדכון תקין של האתר. יחד עם זאת, לא נוכל להתחייב כי תאור מוצר ו/או תוכן אחר המוצג באתר יהיה מדויק, מלא , מהימן, עדכני ו/או ללא שגיאות שכן טעות לעולם חוזרת.
  • בכדי לאפשר חוויית רכישה מהימנה ככל האפשר, מוצגות באתר תמונות המוצרים. למותר לציין כי תמונות אלו נועדו להמחשה בלבד ולכן סביר שיהיה שוני בין מראה ו/או גודל המוצר בתמונה ובין מראה ו/או גודל ו/או צבע המוצר הסופי כפי שיתקבל אצל הרוכשת.
  • מימוזה אינה אחראית לכל לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמינה ו/או לצד ג', בכל הקשור למוצרים שנרכשו דרך אתר זה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. למען הסר ספק, יובהר כי מרגע שהמוצר נשלח למזמין ו/או בעליו, ו/או מי מטעמו אין אנו אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמו נועדו המוצרים אותם מספקת החברה.
  • מדיניות מחירים -
   • המוצרים באתר מוצגים במספק קטגוריות:
    1. מחיר רגיל.
    2. מחיר מבצע – מחיר המוצר במבצע יוצג בצמוד למחיר הרגיל והמחיר הרגיל יופיע כשקו מסומן על המחיר.
    3. מחיר “Final Sale”.
   • מעת לעת החברה יכולה להגדיר מבצעים מיוחדים למוצרים שונים באתר. מבצעים אלו יכולים להיות במקום מחירי המבצע המוגדרים למוצרים במחיר מבצע או בנוסף.
    למען הסר ספק, מחירי מוצרים המוצגים בקטגוריית “Final Sale” יהיו סופיים ומוצרים אלו לא יכללו במבצעים מיוחדים. לא תהיה הנחה נוספת למוצרים בקטגוריה זו.
   • למען הסר ספק, אין כפל מבצעים אלא אם הוגדר באופן מפורש באתר באופן כללי או למוצר ספציפי.
 1. משלוחים, מדיניות החזרה, החלפה וביטולים

  • משלוחים –
   • אנו עושים כל מאמץ בכדי לספק לכם את המוצר שרכשתם במהירות האפשרית ולכתובת אשר נמסרה בעת ביצוע הרכישה, וזאת בכפוף לקבלת תשלום מלא עבור המוצר ובכפוף לכך כי בעת ביצוע ההזמנה התקבלו פרטים מלאים ונכונים, כפי שנדרש בתקנון זה.
   • כאמור לעיל, לאחר ביצוע הרכישה באתר, המידע יועבר למחלקת ההזמנות שלנו על מנת לוודא קבלת אישור סופי על קבלת תשלום מחברת האשראי ו/או מחברת PayPal. עם קבלת האישור כאמור לעיל המוצר שנרכש יועבר למשלוח וזאת תוך 4-7 ימי עסקים.
   • כל המוצרים שנרכשו ישלחו למענכם במהירות האפשרית ובהתאם לאפשרות המשלוח שנבחרה על ידכם.
   • כאמור לעיל, רכישות באתר ניתן לבצע במהלך כל שעות היממה אך טיפול במוצרים שנרכשו ייעשה אך ורק בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00 ובלבד שאלו ימי עסקים.
    למען הסר ספק ימי ו', שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד אינם נחשבים כימי עסקים.
   • זמני אספקת המוצרים הינם 4-7 ימי עסקים ובכפוף לאפשרות המשלוח שנבחרה במעמד הרכישה ובתלות ביעד האספקה, ובלבד שיעד האספקה הינו בתחומי מדינת ישראל.
    זמני אספקה ליעדים מחוץ לגבולות מדינת ישראל יהיו תלויים באפשרות האספקה שנבחרה. הנהלת מימוזה אינה יכולה להתחייב על זמני אספקה ליעדים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. למען הסר ספק, ימי שישי, שבת וכן ערבי חג, חגים וחול המועד אינם נחשבים כימי עסקים.
  • עלויות משלוח
   • בקניה עד 500 ₪, עלות משלוח 30 ₪
   • בקניה מעל 500 ₪, משלוח חינם
   • משלוח ליעד מחוץ לגבולות מדינת ישראל יתומחר ויחויב בנפרד בתיאום ובהסכמת הרוכש.
   • קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המשלוח באחד מסניפי הרשת בשעות הפתיחה של אותו סניף מבוקש וזאת בתיאום עם מחלקת שירות הלקוחות וקבלת אישור כי המוצר אותו רכשתם מוכן לאיסוף.
  • צורת השליחות והמסירה
   • שיטת המסירה של המוצרים שנרכשו תהיה בכפוף לאפשרות המשלוח שנבחרה במעמד הרכישה.
   • למשלוחים המיועדים ליעדים מרוחקים כגון אילת, יישובי הערבה, רמת הגולן ויישובים מעבר לקו הירוק ייתכנו עיכובים שאינם תלויים בהנהלת מימוזה ולכן הנהלת מימוזה אינה יכולה להתחייב באופן מוחלט על מועדי האספקה ליעדים אלו.
   • במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה ליעד שצויין ברכישה, אנו נדאג לעדכן את הרוכש ולשלוח את המוצרים שנרכשו באמצעות דואר רשום.
   • הנהלת מימוזה רשאית לעכב משלוח ולמנוע את אספקתו באם לא התקבל תשלום מלא עבורו ו/או הרכישה בוצעה באופן חלקי ו/או בצורה לקויה.
   • מוצר שנשלח בהתאם לפרטים שנמסרו במעמד ביצוע ההזמנה, חזקה עליו שהגיע ליעדו.
   • מוצר שנשלח לכתובת שגויה שנמסרה בעת ביצוע הרכישה, וחזר אלינו, המזמין יישא בכל עלות נוספת הקשורה להחזרת המוצר ובכלל זה עלויות המשלוח ו/או ההחזרה, וכן עלויות משלוח נוסף לכתובת מתוקנת ועלויות נוספות ככל שיידרשו.
   • תשלום עבור משלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.
   • תשלום עבור מיסים במדינה אליה נשלחה ההזמנה יחול על מבצעת ההזמנה.
   • מימוזה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אפשרויות המשלוח, עלויות המשלוח ותנאי המשלוח באתר בכל עת והכל בהתאם למדיניות הנהלת מימוזה שתתפרסם באתר.
   • למען הסר ספק, זמני האספקה, כפי שהם מצוינים בתקנון זה, הינם בגדר אומדן, וכל עיכוב בשל לוחות זמני חברת הדואר ו/או חברת השליחויות ו/או חגים ו/או תנאי מזג אויר ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו לרבות אירועים כתוצאה מכוח עליון אינו נכלל במסגרת אחריות הנהלת מימוזה.
  • ביטול עסקה
   • אנו מקפידים הקפדה יתרה על איכות המוצרים המוצגים באתר וכן על משלוח המוצר בצורה אשר תבטיח את הגעתו שלם ותקין ועל כן ביטול עסקה והחזרת מוצר יתאפשרו בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
   • עסקה שתבוטל טרם ביצוע המשלוח, העסקה תבוטל במלואה.
   • ביטול עסקה לאחר שהמוצר יצא למשלוח, בכל אחת מהדרכים המנויות לעיל, יעשה תוך 2 ימים (יומיים) מביצוע הרכישה ויעמוד בתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן כאמור לעיל ובתקנון זה.
  • החלפת מוצר - ניתן להחליף מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן להחליף את המוצר.
  • החלפת מוצר שנקנה בסייל, אלא אם כן צויין אחרת, ניתן להחליף תוך 4 ימים מיום קבלת המוצר.
  • למען הסר ספק, מוצרי מותג מארק קיין ניתנים להחלפה אך ורק במוצרים מאותו מותג. מוצרי סניף מימוזה ניתנים להחלפה אך ורק במוצרים ממותגי סניף מימוזה.
  • תנאים לביטול עסקה ו/או החלפת מוצר
   • בקשה לביטול עסקה יש להפנות למחלקת שירות הלקוחות בטלפון 050-7056050 או בדוא"ל sales@mimosa.co.il, וזאת תוך 2 ימים ממועד קבלת המוצר שנרכש. בקשה להחלפה מוצר יש להפנות למחלקת שירות הלקוחות בתוך 14 יום מביצוע הרכישה.
   • במקרה של החלפה ו/או ביטול עסקה, יש לשלוח את המוצר לכתובת שתינתן על ידי שירות הלקוחות ללקוח, כשהוא חדש, לא נעשה בו שימוש ומחוברת אליו התווית המקורית.
   • בביטול עסקה ו/או החלפה של מוצר, עלות החזרת המוצר, האחריות לשליחת המוצר עד לקבלתו ע"י מימוזה היא של הלקוח.
    לקוח שלא ביטל / החזיר את המוצר במועדים הנקובים לעיל, לא יוכל לטעון לביטול העסקה.
   • מוצרים שהותאמו באופן אישי ללקוח אינם ניתנים להחלפה או לביטול עסקה בגינם.
   • בביטול עסקה, בכל מקרה, סכום ההחזר יהיה שווה לסכום בו הלקוח חויב. מסכום זה ניתן יהיה לנכות עלויות משלוח ותפעול ודמי ביטול כקבוע בחוק. עלויות משלוח, תפעול, מיסים וכו' בגין החזרת מוצר הינם על הלקוח.
   • למען הסר ספק, מוצרי מותג מארק קיין ניתנים להחלפה אך ורק במוצרים מאותו מותג. מוצרי סניף מימוזה ניתנים להחלפה אך ורק במוצרים ממותגי סניף מימוזה.
   • החזר כספי ללקוח יבוצע באותו אמצעי תשלום בו נרכש המוצר אך ורק לאחר קבלת המוצר בחברה שלם ותקין ובמועד הקבוע לעיל.
  • מוצרים שנרכשו באתר ניתנים להחלפה גם בסניפי הרשת בהתאם למדיניות המצוינת בסעיף ו' לעיל
 2. תנאי השימוש

  • כניסה לאתר מימוזה ושימוש באתר זה, בכל דרך שהיא ולכל צורך, לרבות ביצוע רכישה באמצעות האתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת והתחייבות לפעול על פיהם.
  • אין אנו מחייבים אף לקוח/משתמש באשר הוא לבצע רכישה דרך האתר ועל כן כל לקוח שביצע הזמנה מסכים בכך לתנאי תקנון זה ולחיובו בכרטיס אשראי ו/או באמצעי התשלום אשר נמסר על ידו במעמד ביצוע הרכישה באופן מודע ומוסכם.
  • לקוח אשר השלים את תהליך הרכישה באתר לא יוכל לבוא בטענות בנוגע למחיר המוצר באתר ו/או טיב השירות המוצע באתר זה.
  • לקוח אשר השלים רכישה באתר מצהיר בזאת כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18. במידה ובעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים של אותם קטינים שביצעו רכישות באתר לאמור בתקנון זה ולדרישות החוק.
  • מימוזה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מלקוחות/משתמשים מסוימים את הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי החברה בכללותם בכל אחד מהמקרים הבאים או במצטבר:
   • מסירת פרטים שגויים במכוון בעת ביצוע הזמנה,
   • ביצע מעשה בלתי חוקי או שותפות למעשה שכזה,
   • תלוי ועומד חוב פתוח של הלקוח למימוזה ו/או לצד שלישי הקשור עימה וחוב זה אינו נפרע במועד,
   • בוצעה הפרה כלשהי של תנאי הסכם זה.
  • מימוזה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש וההנחיות באתר זה ו/או כל כלל אחר המופיע באתר, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ע"י שימוש באתר זה הנך כפוף לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש המופיעים באתר, לכן, יש לבדוק את תנאי השימוש באתר מעת לעת טרם ביצוע רכישה או קבלת שירות כלשהו מאתר זה או מכל צד שלישי הקשור לאתר זה.
 3. גבולות אחריות

  • השרות באתר מימוזה ניתן כמות שהוא (As Is) ולכן לא תהייה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי השרות, מגבלות הקיימות באתר או כל טענה כשלהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או המוצרים ללקוחה ודרישותיה.
  • מימוזה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהו שייגרם במישרין או בעקיפין בשל רכישה באתר זה או בשל אי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה ע"י קטין ללא הסכמת הוריו, רכישה בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו וכו'. כמו כן אנו לא נישא בכל נזק הנגרם בגין איחור באספקה. במידה ומדובר במוצר פגום ו/או תקול והפגם ו/או התקלה באחריות, תהיה אחריות זו מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
  • מימוזה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר זה או מתקלה בתקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או תקלה ו/או מחדל ו/או רשלנות הקשורה לספקי האינטרנט של האתר ו/או של הלקוח באשר הם.
  • כמו כן, מימוזה לא תהא אחראית, בהקשר לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות, אך לא רק - מכח עליון, כגון: רעידת אדמה, מצב בטחוני, מזג אויר קיצוני וכד'.
  • למען הסר ספק, מובהר כי מרגע שהמוצר נשלח ללקוח החברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמה אינם אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמו נועד המוצר אשר סופק ללקוח מטעם החברה. אחריות לעניין זה היא על מי שרכש את המוצר בכל הנזק אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' או לכל אדם אחר ו/או לרכוש.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה ,לא יישאו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו, נרכשו ושולמו על ידי הלקוח.

 

 1. מדיניות הפרטיות

  • מימוזה מקפידה הקפדה יתרה על פרטיות מבקרי ומשתמשי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן יזום בעת ביצוע הזמנה/רכישה ו/או לצורך ההרשמה למועדון לקוחותינו (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).
  • במידע האמור לעיל יעשה שימוש אך ורק לשימוש לשמו הוא נועד ובגינו נמסר. המידע נשמר על ידינו ולא יועבר לשום גורם ו/או צד ג' אלא בהסכמת מוסר המידע בלבד.
  • כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן יזום על ידי המשתמש וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.
  • כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושנו ואנו נהייה רשאים לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.
 2. קניין רוחני וזכויות יוצרים

  • החומרים והשירותים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או כל חוקי קניין רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של מימוזה בחומרים או בשירותים המוצעים באתר זה עלולים להפר חוקים אלה ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים לאתר זה והקבועים בחוק.
  • אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר מבלי לקבל את רשותם המפורשת, בכתב, של בעלי ו/או מנהלי אתר מימוזה ולפעול בהתאם להרשאה זו בלבד.
  • אין להשתמש ו/או להציג את המוצרים והמידע הקיים באתר זה במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע אחר, ובכל דרך.
  • בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה על ידי מימוזה, יכול ויהיו מוצעים באתר מוצרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צד ג"). שירותי צד ג' עלולים להיות כפופים להסכמים נפרדים הנלווים לשירותים הללו. מימוזה אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג' ו/או מוצרים אשר יסופקו ע"י צד ג'.
  • משתמש אשר סבור כי קיימת הפרה כלשהי באתר מימוזה לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של צד ג', יפעל בהתאם לנוהל "התראה והסרה" לפיו יעדכן בכתב את מימוזה בדבר הפרה זו ואנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם.
  • סימנים מסחריים - המותג "מימוזה" הינו שם המותג וכן הדומיין של אתר זה ושל כל אתר אחר של החברה ו/או מי מטעמה, הינם סימני המסחר של מימוזה ו/או מי מטעמה בלבד (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ואין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.
 3. קישורים

  • ייתכן ובאתר מימוזה יכללו מעת לעת קישורים לאתרי אינטרנט, קישורים לכתבות, פרסומים ו/או מידע אחר שאינו בבעלותנו אלא בבעלות צדדים שלישיים, לכן התוכן המוצע בקישורים אלו אינו באחריותנו ואין לנו כל שליטה על מידע זה. אין באפשרותנו לקבוע מהימנות התוכן ו/או המידע המוצע בקישורים אלו, ו/או דיוקו של המידע המוצג, ו/או אם התוכן הנ"ל עדכני או רלוונטי עבורכם. כמו כן, אין באפשרותנו להבטיח כי הקישורים יהיו תקינים בכל עת ו/או יובילו לדף אינטרנט פעיל.
  • כל כניסה לקישורים מוצעים אלו ו/ או הסתמכות על המידע המוצג בהם הינה על אחריות המשתמש בלבד. אין אנו אחראיים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם כתוצאה משימוש במידע המוצג בקישורים אלה.
 4. תחולת הדין

  • הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד וזאת בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין אם בחו"ל.
  • סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו בלבד.