מכנסיים קצרים צמר פפיטה צבעונימכנסיים קצרים צמר פפיטה צבעוני
במבצע